Mallia™

Thể hiện sáng tạo với Mallia da sắc màu 

Tìm hiểu thêm

Rivia™

Mới: Thiết bị đi dây - 
Lựa Chọn Hàng Ngày Của Bạn!

Tìm hiểu thêm

Legrand

Chuyên gia toàn cầu về kết cấu xây dựng điện và kỹ thuật số.

Tìm hiểu thêm

Catalog điện tử

Truy cập catalog điện tử trực tuyến tại đây

Tìm hiểu thêm

My Home

Ứng dụng iPad từ Legrand để điều khiển đa năng

Các giải pháp (của chúng tôi)
  • Nhà Ở
  • Khách Sạn
  • Văn phòng
  • Trung Tâm Dữ Liệu
  • Công Nghiệp
  • Bán Lẻ
  • Các Giải Pháp Khác